Edicions Impossibles

Edicions Impossibles és un projecte editorial que vol donar a conèixer d’una forma atractiva texts que cerquen expresar-se també mitjançant la mateixa forma del llibre.

És per aixó que les publicacions fetes fins al moment han adoptat un format propi, ideat especialment per l’editorial.El nostre projecte parteix de la idea de col·laboració, tant entre gèneres com entre creadors.

A Edicions Impossibles estem a punt de fer el salt cap a noves formes, sempre diferents, de publicació. Perquè seguim convençuts de que no és el llom el que defineix un bon llibre.

 

Cuentálogos / Contàlegs

Un nou format de comunicació que uneix el conte infantil amb el catàleg empresarial. Una innovació pensada per a petits i grans.

Línies d’ActuacióIN_ALBIS_Linies_Actuacio.html
Conferències i XerradesIN_ALBIS_Linies_Actuacio_Conferencies_i_Xerrades.html
Memòria HistòricaIN_ALBIS_Linies_Actuacio_Memoria_Historica.html
Produccions AudiovisualsIN_ALBIS_Linies_Actuacio_Produccions_Audiovisuals.html
Mostra de les Arts de la Paraula
Editorial
In AlbisIN_ALBIS_Linies_Actuacio.html
Les OrenetesIN_ALBIS_Les_Orenetes.html
ApiculturaIN_ALBIS_Apicultura.html